Predplatné

Predplatné je možné objednať si cez mail:
redakcia@veteransk.sk

Alebo telefonicky:
+421 (0)2 455 295 48

Do objednávky je potrebné zadať:
Meno, Priezvisko, doručovaciu/fakturačnú adresu (ak sa líšia), telefonický kontakt.