KONTAKT

Vydavateľ:
Slovart rekord, s.r.o., Potočná 42, 900 84 Báhoň, IČO 35 724 536
Tel.:+421 903 355 552

Riaditeľ vydavateľstva:
Pavol Arnold – redakcia@veteransk.sk

Šéfredaktor:
Samuel Vanko – s.vanko@veteransk.sk

Sekretariát:
Bernadeta Slebodníková – b.slebodnikova@veteransk.sk

Redakcia:
Lenka Mondočková – l.mondockova@veteransk.sk

Redakčná rada: Pavol Arnold, Samuel
Vanko, Lenka Mondočková, Peter Fekete,
Bernadeta Slebodníková

Veterán fórum: Pavol Arnold, Dragan
Zednikovič, Stanislav Cvengroš, Juraj
Porázik, Andrea Fajtl, Maroš Schmidt,
Jozef Murárik, Peter Fekete, Samuel Vanko,
Bernadeta Slebodníková